Franklin D. Rooseveltlaan 82a

5625 pb Eindhoven

Nederland

Tel: 06-54910501

Diabetische Voetzorg

U wordt gescreend door uw praktijkondersteuner-podotherapeut of DVU en u krijgt een indicatie voor uw diabetische voetzorg. Dit is jaarlijks- halfjaarlijks of om de 3 mnd. U kijgt hier een Sim's classificatie met bijbehorend zorgprofiel. Dit zijn;

  • Sim's 0 Zorgprofiel 0 u ontvangt geen vergoeding
  • Sim's 1 Zorgprofiel 1 of 2
  • Sim's 2 Zorgprofiel  2 3 of 4 
  • Sim's 3 Zorgprofiel 4

De Medisch pedicure dient de factuur voor u in bij uw ziekenfonds. Dit kan alleen met de zorgverzekeraars waar Beauty Cat Medisch Pedicure een contract mee heeft. Zie kopje "Contracten Zorgverzekeraars". Het jaarbedrag kan Beauty Cat Medisch Pedicure inzien mbv uw bsn nummer. Voor meer info neemt u contact op met uw ziekenfondsverzekering.


  • Hoe werkt het bij Zorgprofiel 2 of hoger;
  • U ontvangt een vergoeding vanuit uw basisverzekering. Beauty Cat Medisch Pedicure ontvangt een behandelplan via uw behandelaar
    denk hierbij aan de praktijkondersteuner van uw huisarts(aangesloten bij ketenzorg Pozob of Doh) of uw Podotherapeut waar Beauty Cat Medisch Pedicure een contract mee heeft. Hierop staat hoeveel behandelingen u vergoed krijgt per jaar en welk tarief per behandeling u vergoed krijgt. Let op bij ketenzorg Doh ontvangt u bij Zorgprofiel 3 7 behandelingen per jaar waarvan de eerste 5 in vergoeding hoger zijn dan de laatste 2 behandelingen. Zie hieronder bij vergoedingen ketenzorg Doh.

Vergoedingen bij Ketenzorg PoZob 2019;

2019 Sim's 1 Zorgprofiel 2 €19,10 Sim's 2 en Sim's 3  €28,17. 


Vergoeding bij Ketenzorg DOH 2019;

Sims 1 Zorgprofiel 2 7x €22,75        

Sims 2 Zorgprofiel 2 7x €22,75 

Sims 2 Zorgprofiel 3 5x €27,29 en 2x 22,75

Sims 2 Zorgprofiel 4 12x €27,29

Sims 3 Zorgprofiel 4 12x €27,29.

Let op u zult zelf het resterende bedrag dat valt buiten medische noodzaak zelf moeten voldoen. Mijn tarief voor de ambulante voetzorg is €35,00 per 01-05-2019 €37,00. Op de praktijk €28,75 per 01-05-2019 €30,75. De vergoeding trekt u hier vanaf en dat is dan uw bedrag dat valt buiten medische noodzaak. Let op PoZob en Doh zullen waarschijnlijk t.z.t. komen te vervallen dan loopt de zorg via de aangesloten podotherapeuten. De vergoeding zal hierdoor lager of hoger uitkomen zie bedragen onder kopje  "podotherapeuten".


*Via uw huisarts als deze is aangesloten bij Ketenzorg  SGE; 

Geen vergoedingen mogelijk bij Beauty Cat Medisch Pedicure dit omdat SGE alleen contacten afsluit met pedicures werkzaam in hun filialen. Is uw huisarts hierbij aangesloten kunt u om een lijst met gecontracteerde pedicures vragen. 


*Is uw huisarts niet aangesloten bij een Ketenzorg: 

Vergoeding loopt via Podotherapeuten. Voor meer info zie kopje "Podotherapeuten"


Diabetische-voet 1jpg