Franklin D. Rooseveltlaan 82a

5625 pb Eindhoven

Nederland

Tel: 040-7850156

Diabetische Voetzorg

U wordt gescreend door uw praktijkondersteuner-podotherapeut of DVU en u krijgt een indicatie voor uw diabetische voetzorg. Dit is jaarlijks- halfjaarlijks of om de 3 mnd. U kijgt hier een Sim's classificatie met bijbehorend zorgprofiel. Dit zijn;

  • Sim's 0 Zorgprofiel 0 u ontvangt geen vergoeding
  • Sim's 1 Zorgprofiel 1 of 2
  • Sim's 2 Zorgprofiel  2 3 of 4 
  • Sim's 3 Zorgprofiel 4

De Medisch pedicure dient de factuur voor u in bij uw ziekenfonds. Dit kan alleen met de zorgverzekeraars waar Beauty Cat Medisch Pedicure een contract mee heeft. Zie kopje "Contracten Zorgverzekeraars". Het jaarbedrag kan Beauty Cat Medisch Pedicure inzien mbv uw bsn nummer. Voor meer info neemt u contact op met uw ziekenfondsverzekering.


  • Hoe werkt het bij Zorgprofiel 2 of hoger;
  • U ontvangt een vergoeding vanuit uw basisverzekering. Beauty Cat Medisch Pedicure ontvangt een behandelplan via uw behandelaar
    denk hierbij aan de praktijkondersteuner van uw huisarts(aangesloten bij ketenzorg Pozob of Doh) of uw Podotherapeut waar Beauty Cat Medisch Pedicure een contract mee heeft. Hierop staat hoeveel behandelingen u vergoed krijgt per jaar.

Let op u zult zelf het resterende bedrag dat valt buiten medische noodzaak zelf moeten voldoen. Dit is Op de praktijk 10,50 en Ambulant 15,00.


*Via uw huisarts als deze is aangesloten bij Ketenzorg  SGE; 

Geen vergoedingen mogelijk bij Beauty Cat Medisch Pedicure dit omdat SGE alleen contacten afsluit met pedicures werkzaam in hun filialen. Is uw huisarts hierbij aangesloten kunt u om een lijst met gecontracteerde pedicures vragen. 


*Is uw huisarts niet aangesloten bij een Ketenzorg: 

Vergoeding loopt via Podotherapeuten. Voor meer info zie kopje "Podotherapeuten"